Slowfashion

Slowfashion innebär att köpa kläder av god kvalitet som håller länge. 

Slowfashion

Vad är det?

Så vad är ”slow fashion” exakt, och hur skiljer det sig från hållbart mode? Enkelt uttryckt är slow fashion motsatsen till fast fashion.

Det omfattar en medvetenhet och ett förhållningssätt till mode som tar hänsyn till de processer och resurser som krävs för att göra kläder. Den förespråkar att köpa plagg av bättre kvalitet som håller längre och värdesätter rättvis behandling av människor, djur och planeten längs vägen.

slow fashion

Historia

Hur började slowfashion?

Termen ”slow fashion” kom till ganska organiskt. Den myntades av Kate Fletcher från Center for Sustainable Fashion, efter fenomenet slow food-rörelsen. Precis som med slow food-rörelsen såg Fletcher ett behov av ett långsammare tempo i modebranschen. Man kan bland annat köpa våra kläder igenom att handla ett presentkort företag ifrån gåvokortspecialisten.

SLOWFASHION-MÄRKE​

Några egenskaper hos ett slowfashion-märke

Hållbarhet. Hur gör vi?

Hur började slowfashion?

Ett stort steg för vår organisation har varit ISO-certifiering.

Vad är ISO certifering? Det handlar om att säkerställa att vår organisation eller en produkt uppfyller vissa standarder för kvalitet, miljöpåverkan, sociala frågor och arbetsvillkor. ISO-certifiering gör det möjligt för företag att visa sitt engagemang för hållbarhet och ansvarstagande.

För att erhålla en ISO-certifiering måste en organisation uppfylla en rad kriterier och processer, inklusive miljöledning, arbetsmiljö, etisk handel och produktionsprocesser. Certifieringsprocessen innebär att en oberoende tredje part (en certifieringsorganisation) granskar och verifierar att företagets processer och praktiker uppfyller kraven i ISO-standarden.

ISO-certifiering är ett viktigt verktyg för att främja ansvarstagande och hållbarhet inom modebranschen och kläder, och kan också användas som en marknadsföringsmekanism för företag som vill visa sin engagemang för en hållbar framtid.

För mer information om vad ISO certifiering är, vill hänvisa dig till certway.se som hjälpt oss med vår certifiering.